Načítání ...

Zemědělská akciová společnost ZEA Rychnovsko a.s.

Kontakty

Akciová společnost ZEA Rychnovsko vznikla v roce 1995. Hlavní náplní činnosti společnosti je zemědělská výroba, která představuje zejména rostlinnou výrobu provozovanou na výměře cca 2320 ha zemědělské půdy v okolí Rychnova nad Kněžnou, a dále živočišnou výrobu zaměřenou na chov skotu, s důrazem na výrobu mléka, a chov prasat. Tuto tradiční náplň v roce 2010 rozšířila výroba elektrické energie a tepla v bioplynové stanici v Dlouhé Vsi.

 

Společnost se mimo zemědělské výroby okrajově zabývá výrobou krmiv a krmných směsí, opravou pracovních strojů, truhlářstvím, kovoobráběním a nákladní silniční motorovou dopravou.

 

Provoz společnosti je soustředěn do 3 kmenových středisek v Dlouhé Vsi u Rychnova nad Kněžnou, Javornice a Lipovky u Rychnova nad Kněžnou.

ZEA Rychnovsko a.s.

Sídlo: Javornice 354, 517 11 Javornice
IČ:  64829537
Telefon: + 420 494 535 755
Fax:  + 420 494 534 608
e-mail:  zearychnovsko@zearychnovsko.cz

Společnost je zapsána u Krajského rejstříkového soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 1303

ID datové schránky:               aae2bc

| Aktuality | Kontakty | O nás | Služby | ZEA Rychnovsko a.s. | ZEA Rychnovsko a.s. - Home | Zemědělská výroba |
FelixNET